ปืน Barrett .50 Cal(America)

Barrett50caliber2[1]

ปืน Barrett .50 Cal(America)  

ปืนซุ่มยิงระยะไกลที่มีอำนาจการยิงสูง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Barrett Firearms USA เป็นปืนซุ่มยิงที่ประจำอยู่หลายหน่วยทั่วโลก เป็นปืนซุ่มยิง กึ่งอัตโนมัติ ที่มีรังเพลิงไว้ใช้กับลูกขนาด.50 ที่มีอำนาจการทำลายสูง ด้วยประสิทธิภาพการยิงที่แม่นยำที่ระยะ 1.5 กม. รวมทั้งสถิติการยิงที่ระยะ 2.5 กม. รวมทั้งกระสุนที่มีพลังงานสูงที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฎิบัติการ ต่อเป้าหมายที่สำคัญเช่น หอควบคุมเรดาห์ รถบรรทุก หรืออากาศยาน 

ขนาด . : .50 BMG (12.7 x 99mm) 
การทำงาน : หดตัวสั้นกึ่งอัตโนมัติ 
ความยาว : 1448 mm 
ความยาว Barrel : 737 mm 
อุปกรณ์ Feed : รอบ 10 Magazine Box ถอดออก 
สถาน : 10X ไกล 
น้ำหนัก : 12.9 กก. ว่าง 
ความเร็วปืน : 854 m / s (M33 Ball) 
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด Range : 1800 เมตร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s